Vår bistand til entreprenører i energi, fiber og telebransjen

Innfrastruktur Bakke/Luft

Denne siden omhandler vår satsning på bistand bygging infrastruktur, vi bygger grunnleggende bakke/luft infrastruktur som kraftlinjer, kabelgater/anlegg, fiber- og teleanlegg og EL-ladeanlegg
Vi er en totalentreprenør på grave, grunn og kranarbeider ifbm bygging av infrastruktur for energibransjen

Det er viktig for oss å skape gode og langvarige samarbeidsrelasjoner med kunder og partnere.

Be-Ma AS har kort responstid og god kommunikasjon underveis, arbeider effektivt, ryddig og trygt for å få jobben gjort etter kundens ønske

Vi har solid erfaring innenfor linjebygging, kabelgraving og fibergraving                    

Vi har gode referanser på større og mindre prosjekter utført for kraft- og forsyningsbransjen

Vi jobber systematisk og har fokus på HMS og KS i alle ledd, vi er oppdaterte på gjeldende regel og lovverk med bestemmelser til enhver tid 

- Kabelgraving

- EL-ladeanlegg for kjøretøy

- Linjebygging / Opp og Ned 

- Sanering infrastruktur Bakke/Luft 

- Fiber og telegraving

- Montering/Demontering Vei/Gatelys

- Vedlikehold og utrykning på feilsituasjoner/vaktberedskap

- Rørgater, betongkanaler, kjerneboring og fremføring av kabler/rør

- Kraning av master, trafoer, fordelingsskap og alt annet relevant innen kraft-og forsyningsbransjen

     
        Ta kontakt med oss i dag - Tlf.: 99301774


Blottlegging 

Har du kabelskade/klemskade rør/lekkasje eller må legge ned nytt i bakken raskt? Vi rykker ut i hele Innlandet for bedrifter i energi- og forsyningsbransjen

Mastebrudd

Har du ei nedkjørt, knekt eller skadet mast med linjer eller infrastruktur i? Vi rykker ut i hele Innlandet med bistand på reising av ny mast så fort som mulig! 

Kranbistand 

Har du akutt behov for krantjeneste under feilsituasjoner eller bare noe som haster? Vi rykker ut i hele Innlandet med kranbil for å serve!