FTH, FORTETNING & BEDRIFTSAKSESSPLØYING-GRAVING-STREKKING-BLÅSING


Be-Ma utfører utbygging(graving og blåsing) av FTTH/FTH/NKOM anlegg i hele landet

Vi utfører også graving/strekking og blåsing av bedriftsaksesser for våre kunder

Fortetningsprosjekter med både maskinell og manuell graving er også en tjeneste vi tilbyr

Vi prosjekterer, bygger og dokumenterer våre prosjekter IHHT. bransjestandard REN og eller ledningsforskriften

Kabelgrøfter, linjebygg, nettstasjoner, mastekonstruksjoner, sanering, ladeanlegg og fiber- og telegrøfter.