Soliditet - tillit - kvalitet

Bærekraftig miljø og god sirkulærøkonomi 

Be-Ma As er en totalleverandør innen telekom-prosjekter og ladeanlegg for elbil. Etablert våren 2018 og er en bedrift i vekst samtidig som vi er en kompetansebedrift med de beste løsningene innen både fiberteknologi og ladeanlegg for elbil. Våre ansatte har høy kompetanse og bred erfaring.

Vi opererer i hovedsak i innlandet, men utfører også prosjekter over hele landet etter avtale. Ifra 2020 har vi økt vår satsing på utbygging av ladeanlegg for elbil og fibertekniske leveranser. 
Innenfor ladeanlegg bygger vi anlegg for aktører i hele Norge. Og på telekom har vi samme satsing på både FTTH, FTTB, vedlikehold, drift og fortetninger. I 2022 får vi innvilget autorisasjon for telekomarbeid og er dermed en godkjent installatør som gjør oss enda mer attraktive som leverandør.

Selskapet begynte sin aktivitet våren 2018. Vi har siden starten gradvis økt vår maskin, mannskap og utstyrspark i takt med oppdragsmengden. Vi har bygget selskap ```stein for stein`` noe som vi i Be-Ma er stolte av.

Selskapet fremstår i dag med en akseptabel maskin- og utstyrspark og med god økonomi.

Vi har opparbeidet en solid kundebase, samtidig som vi har stort fokus på HMS/KS for å ivareta kvalitetssikring og personsikkerhet. Vårt omfattende partnernettverk gir oss en fleksibel kapasitet.

Med gode samarbeidspartnere og periodevis innleid arbeidskraft betjener vi både privat- og bedriftsmarkedet. Infrastruktur bakke/luft for energibransjen. Årene så langt har gitt oss god erfaring, økt kompetanse, stor kundebase og langvarige relasjoner/samarbeid som vi bygger videre på. Vi utvikler oss som selskap både økonomisk og driftsmessig i takt med bransjen. Be-Ma er nytenkende og fremoverlent. 

Vi tenker miljø og har maskiner med steg 5 motorer eller nyere, samt at alle våre kjøretøyer har euro 6 motor eller nyere.

Nøkkelpersoner og roller

Vi innehar alle nødvendige sertifikater, kurs og godkjenninger for vår virksomhet. Vi vektlegger soliditet og ærlighet. Nøkkelpersoner med følgende skolering:

 • Boreoperatør
 • Telekommontør
 • Energimontør
 • Anleggsmaskinmekaniker
 • Anleggsmaskinfører
 • Grunnarbeider 
 • Tømrer
 • Anleggsgartner
 • Elektroingeniør
 • Betongarbeider
 • HMS/KS ansvarlig
 • Siviløkonom 

Maskin - og utstyrspark

Vår maskin- og utstyrspark tilfredsstiller dagens krav og standard. 
Hos oss er det viktig å være med på utvikling, og vi optimaliserer og tilpasser utstyr og maskiner aktivt for å effektivisere arbeidsoperasjoner. 

Rett verktøy/utstyr/maskin er avgjørende. 

Kvalitetssikring (HMS/KS) BE-MA AS  

1.0 Selskapets internkontrollsystem praktiseres for å kvalitetssikre den daglige driften.

1.1 Selskapet følger dagens standarder i bygg- og anleggsbransjen. Anlegg opparbeides og bygges etter gjeldende norsk standard og bransjestandarder som f.eks REN.no og ledningsforskriften*** innenfor energibransjen.

1.2 HMS*ansvarlig person i selskapet sørger for utvikling og forebyggende tiltak ved avvik samt tilgjengelig Skjema og dokumentasjon av HMS* og SJA**. Måltall for året er minimum 30 rapporterte hendelser pr. ansatt.

1.3 Instrukser for HMS* KS****SJA**og arbeidsmetoder er utarbeidet og benyttes av alle medarbeidere i Be-Ma AS

1.4 HMS* status er til enhver tid tilgjengelig for våre samarbeidspartnere og kunder på forespørsel.

1.5 Prosjektgjennomgang og forebygging i forkant er sentralt i alle våre prosjekter for i størst mulig grad eliminere muligheten for uforutsette hendelser.

1.6 Ukentlig gjennomgang og status av pågående prosjekter med involverte mannskap er en del av informasjonsflyt og kvalitetssikringen.

1.8 Vi praktiserer HMS* gjennomgang på våre prosjekter der HMS* ansvarlig foretar prosjektbefaring / vernerunder / sjekk.

1.9 HMS* utstyr, tavle og varslingsplan finnes i våre mannskapsvogner og kontor ute på prosjekt. Alle våre kjøretøyer og maskiner er utstyrt med førstehjelpsutstyr.

1.10 For å imøtekomme dagens krav til miljø/klima har alle våre maskiner steg 5 motorer eller nyere. Selskapets lastebiler har euro 6 motor eller nyere. Selskapets policy er å søke best mulig sirkulærøkonomi med miljø og klima i førersete.

1.11 Masser blir håndtert på en forsvarlig måte og blir levert til godkjente massedeponier. Jord/masse prøver tas dersom det er ønskelig.

1.12 Vi er innarbeidet i systemer som benyttes fra forespørsel kommer fra kunde til prosjekt/anlegg er ferdig levert som gjør at vi ivaretar kvalitetssikring og HMS underveis i gjennomføringsfasen. 

1.13 System og rutiner for god kommunikasjon og nøyaktig planlegging av prosjekter som sikrer effektivitet og leveranse ihht. kundes behov og avtale(r)

*HMS (HelseMiljøSikkerhet) **SJA (SikkerJobbAnalyse) ***REN.no (Standardisering) ****KS (KvailitetSikring)

Tilbake til Forside