Be-Ma

Bærekraftig miljø og god sirkulærøkonomi.  

Vi opererer i hovedsak i innlandet, men under gitte forutsetninger er vi også klar for oppdrag i nærliggende områder innenfor anleggsgartnertjenester og bistår energibransjen med bygging infrastruktur bakke/luft. Vi har også stor satsing på bygging av EL-ladeanlegg. 

Selskapet begynte sin aktivitet våren 2018. Vi har siden starten gradvis økt vår maskin- og utstyrspark i takt med oppdragsmengden. Vi har bygget selskap ```stein for stein`` noe som vi i BeMa er stolte av.

Selskapet fremstår i dag med en akseptabel maskinpark og god økonomi.

Vi har opparbeidet en solid kundekrets, samtidig som vi har stort fokus på HMS/KS for å ivareta kvalitetssikring og personsikkerhet. Vårt omfattende partnernettverk gir oss en fleksibel kapasitet.

Med gode samarbeidspartnere og periodevis innleid arbeidskraft betjener vi både privat- og bedriftsmarkedet. Vi utfører enkeltjobber innenfor anleggsgartner-faget samt infrastruktur bakke/luft for energibransjen. Vi løser også kraningsoppgaver for våre oppdragsgivere. Satsingen på energibransjen er økende, det opplever vi som meget positiv og vil være et av våre satsingsområder fremover. Det har gitt oss et godt grunnlag med gode kundereferanser som vi skal bygge videre på.

Vi tenker fremtid og miljø og har maskiner med steg 5 motorer eller nyere, samt at alle våre kjøretøyer har euro 6 motor eller nyere.

Nøkkelpersoner og roller

Vi er små, men effektive og fleksible, med effektive maskiner og smarte medarbeidere. Vi ønsker å fortsette å være «små» sett i anleggsbransjens perspektiv. i tillegg til våre faste medarbeidere leies det inn mannskap etter behov. Vi innehar alle nødvendige sertifikater og godkjenninger for vår virksomhet. Vi vektlegger soliditet og ærlighet. Nøkkelpersoner med følgende skolering:

  • Boreoperatør
  • Energimontør
  • Anleggsmaskinmekaniker
  • Anleggsmaskinfører
  • Anleggsgartner
  • Elektroingeniør
  • Betongarbeider
  • HMS/KS ansvarlig

Kvalitetssikring (HMS/KS) BE-MA AS  

1.0 Selskapets internkontrollsystem praktiseres for å kvalitetssikre den daglige driften.

1.1 Selskapet følger dagens standarder i bygg- og anleggsbransjen. Anlegg opparbeides og bygges etter gjeldende norsk standard og bransjestandarder som f.eks REN.no*** innenfor energibransjen.

1.2 HMS*ansvarlig person i selskapet sørger for utvikling og forebyggende tiltak ved avvik samt tilgjengelig Skjema og dokumentasjon av HMS* og SJA**. Måltall for året er maksimum 10 rapporterte hendelser pr. ansatt.

1.3 Instrukser for HMS* KS****SJA**og arbeidsmetoder er utarbeidet og benyttes av alle medarbeidere i BeMa AS

1.4 HMS* status er til enhver tid tilgjengelig for våre samarbeidspartnere og kunder på forespørsel.

1.5 Prosjektgjennomgang og forebygging i forkant er sentralt i alle våre prosjekter for i størst mulig grad eliminere muligheten for uforutsette hendelser.

1.6 Ukentlig gjennomgang og status av pågående prosjekter med involverte mannskap er en del av informasjonsflyt og kvalitetssikringen.

1.8Vi praktiserer HMS* gjennomgang på våre prosjekter over 100,000,- der HMS* ansvarlig foretar prosjektbefaring / kontrollrunde / sjekk.

1.9 HMS* utstyr, tavle og varslingsplan finnes i våre mannskapsbrakker ute på prosjekt. Alle våre kjøretøyer og maskiner er utstyrt med førstehjelpsutstyr

1.10 For å imøtekomme dagens krav til miljø/klima har alle våre maskiner steg 5 motorer eller nyere. Selskapets lastebiler har euro 6 motor eller nyere. Selskapets policy er å søke best mulig sirkulærøkonomi med miljø og klima i førersete.

1.11 Masser blir håndtert på en forsvarlig måte og blir levert til godkjente massedeponier. Jord/masse prøver tas dersom det er ønskelig.

*HMS (HelseMiljøSikkerhet) **SJA (SikkerJobbAnalyse) ***REN.no (Standardisering) ****KS (KvailitetSikring)

Tilbake til Forside