Mobil Høytrykkspyler

Mobil høytrykkspyler?

Dette er et anlegg som ikke er avhengig av vann eller strøm på plassen. Enheten er plassert på en lastebil - 1000 liter vann, strømaggregat og høytrykkspyler. Vi kan gjøre jobben -eller du kan leie anlegget. Be om tilbud - klikk her!

Bilde til venstre viser høytrykksspyling av båter under rengjøring utvendig før behandling ("bunnmaling")  under vannlinjen.

Tilbake til Tjeneste side