Finn ut hva ditt prosjekt vil koste

Vår kalkulator gir deg et omtrentlig overslag over hvilke kostnader som vil påløpe.
Det kan være store variasjoner i logistikk og materialforbruk på de ulike prosjektene. Derfor vil det også påløpe riggkostnader i forhold til oppdragets omfang.

Vi kommer selvfølgelig på befaring og gir tilbud på ditt prosjekt.
Kalkulatoren er basert på de mest etterspurte oppdragene, men vi hjelper naturligvis gjerne med andre typer prosjekter også.

Grunnarbeider.
Posten inkluderer fjerning av masser, utlegging av fiberduk og fundamentering med steinmasser. pr kvm

1100,-

Montering av belegningsstein type tromlet gråmix.
(Posten inkluderer finavretting, montering, tilpassing og fuging med spirehemmende fugesand). pr kvm

910,-

Tillegg for oppgradering til Litofix fugesand. pr kvm

85,-

Montering av brostein i subbus (5 cm tykkelse).
Posten inkluderer finavretting, montering, tilpassing og fuging med korning. pr kvm

1600,-

Montering av brostein tykkelse 10 cm.
Posten inkluderer finavretting, tilpassing og montering i løsmasser samt fuging med korning. pr kvm

2700,-

Montering av murer i naturstein.
Posten inkluderer finavretting, tilpassing og montering i betong samt bakstøping med betong. pr kvm

4300,-

Montering av trapper i naturstein. (Pr. trinn med bredde 120 cm)
Posten inkluderer finavretting, tilpassing og montering.

2800,-

Støping av dekke til garasje, uteboder, terrasser etc.
Posten inkluderer isolering, armering og støping med B35 MF45 i ca 12 cm tykkelse avrettet til +-2mm. pr kvm

1250,-

Montering av Asfalt AGB 8-11.
Tykkelse 4 cm. pr kvm

450,-

Tilføring og utlegging av god plantejord til plen og beplanting.
Ett lass er ca 10 m3. pr lass

12000,-

Finraking, gjødsling, kalking og montering av ferdigplen. pr kvm

200,-

Plenklipping som fast oppdrag.
Posten inkluderer klipping med sitteklipper. Avklipp blir liggende. pr kvm

25,-